Gumon: Locks of death

Gumon

She may not be Rapunzel but she’s got “killer hair”… literally.

Sa lumang paniniwala ng mga Karay-a sa Probinsya ng Iloilo, may isang uri ng babaeng aswang na lumalabas pagkagat ng dilim bilang gumagapang na kumpol ng buhok. Binabalot nito ang taong makakasalubong at sinasakal gamit ang kanyang mayabong na buhok.
Ang nasabing mga buhok ay may masangsang na amoy at parang mga ahas na gagapang papasok sa mata, ilong, at bibig ng biktima para hindi ito makahinga at mawalan ng malay.
Habang nakikipagbuno ay hihigupin ng aswang ang dugo at lakas ng biktima hanggang sa maging isang buto’t balat na bangkay ang biktima.
Takot sa apoy ang nasabing aswang. Ang ibig sabihin ng “gumon” sa Hiligaynon (wika ng mga taga Iloilo) ay “buhol-buhol”.

The Trophy

Image

The Trophy

An ancient Panay Island warrior looks down on his hunting trophy – a dead Marcupo.

A Marcupo or Makupo is a giant serpent in Philippine mythology (specifically among the Hiligaynons). Its characteristics include a prominent red crest on its head, a long tongue with thorn like hairs, sharp tusks, and a forked tail. It is said that the Marcupo can spit venom much like a cobra. Moreover, the Marcupo is also known to sing sonorously during quiet days. Its main habitat is in heavily forested mountains.